درباره ما

سخن ما :

وب سایت “برای عشق” در مهر ماه پاییز سال ۱۳۸۸ متولد شد و روند رو به رشد خود را تا کنون ادامه داده است.

افتخار می کنیم که در زمانی کوتاه تنوانسته ایم بازدیدکنندگان زیادی را همراه خود مشاهده کنیم و ممنونیم که هر روز با سایت ما همراه می شوید.

 

با کمال احترام
مدیریت وب سایت برای عشق